Personlig Selvutviklingskurs


                            Personlig Selvutviklingskurs.

                            «Kunsten å leve det gode liv…»

 

Ønsker du å kjenne på mer GODFØLELSE av å leve i stedet for bare å eksistere?

Gjøre en endring - en god endring for deg selv…

 

Vi ønsker å gi deg mulighet til å sette fokus på hva som er viktig for DEG, og til å bli bedre kjente med deg selv, føle mere glede og ro i livet...

 

Vi vet at ved å ta gode valg for seg selv, får du mulighet til å føle mestring i hverdagen.

 

Dette har vi fokus på i vårt selvutviklingskurs.

                                 «Kunsten å leve det gode liv»

 

  Nytt kurs oppstart av dette vil komme  !! Velkommen !!

 

Noen av hovedmålene vi vil ha fokus på:

 

*Gi deg "verktøy" og bevisstgjøring for å kunne leve det gode liv

*Finne din drøm/mål som DU vil oppnå

*Vinne over dine ubevisste hindringer og tankemønster

*Se dine muligheter og valg

 

Vi skal ha fokus på hva som gir deg glede, hva som er dine verdier og hvilke sanser du benytter deg mest av !!

 

Det er så mye spennende å lære om seg selv. Ved å ha denne kunnskapen får du muligheten til å benytte deg av ditt store iboende potensiale.

 

Ved å vite hva du ønsker, kan du også enda lettere finne din hjertevei !!

 

Dette kurset er lagt opp som en workshop hvor DU får muligheten til å bli bedre kjent med deg selv.

 

Kurset holdes av senteret egne Nlp coacher, Heidi Rummelhoff og Marianne Leirvåg

 

Det vil bli utlevert kurs kompendiet og diplom.

Prisen: kr 2.500,-

 

Er DU klar for å leve mer, og ikke bare eksistere….?

 

Vi brenner for temaet, og gleder oss til å se deg !