NLP Coaching


                                      NLP Coaching 

        Marianne Leirvåg                Heidi Rummelhoff Johansen

        NLP Coach  m/                            NLP Coach m/         internasjonal sertifisering                internasjonal sertifiseringDefinisjonen på en coach:

En personlig succestrener -  en tilrettelegger - en inspirator som bidrar til å bevege mennesker til en ønsket tilstand og egen måloppfyllelse.


En Coach stiller de rette spørsmålene slik at du får en bevisshet om dine muligheter, mål og drømmer. Stiller spørsmålene slik at du får kontakt med din egen ubevisshet. I det ubevisste har du tilgang til alt du trenger av dine ressuser for å få det livet du ønsker deg.

Coaching vil hjelpe det til å hente ut det beste av deg selv.            Du har svaret inne i deg- vi hjelper deg til å finne de.

                                           Hva er NLP ?

  Nevro Lingvistisk Programmering er læren om hvordan sanser,     språk, og handlinger påvirker hvordan vi forholder oss,

- og er med på å skape - 

vårt eget liv. 


"Menneskets potensiale er enormt. Når folk lærer å bruke sine sanser,   nevrologi og språk optimalt, får de det livet de vil ha.

  NLP formidler den læringen."


                                                                      Dr. Richard Bandler   

                                                                    medgrunnlegger av NLPNLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon og for å skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Det handler om å motivere, endre overbevisninger, fokusere på mål, drømmer og frigjøre våre ressuser.NLP er kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.NLP er en kraftfull forvandlingsteknikk som henter henter opp ressursene dine og leder deg mot fremitiden og målet ditt. NLP er også et verktøy til selvhjelp.NLp er læren om hvordan kroppen og hjernen fungere sammen. Tidligere opplevelser og erfaringer har "programmert" oss til å reagere på en spesiell måte helt automatisk, og det er denne "programmeringen vi kan endre for å oppnå reaksjonsmønstre vi selv ønsker og er komfortable med.Nevro: Sammenhengen mellom våre nervebaner og læren om hvordan vi danner vår egen oppfatning av virkeligheten, som vi tar inn gjennom sansene våre. Det er denne oppfatningen, og ikke nødvendigvis virkeligheten i seg selv, som har betydning for hvordan vi fungerer. (de 5 sansene er: syn, lukt, smak, hørsel og følelser) Hver og en av oss opplever vi verden helt unik og svært forskjellig. Vi har alle våre "egne briller på".Lingvistisk : Vi skaper personlige meninger av den informasjonen som vi får gjennom de 5 sansene våre. Så gjennom språk og kroppspråk utrykker vi hvordan vi tenker, og det er en sammenheng mellom vårt sanseapperat og vårt språk. - både bevisst og ubevisst.Programmering: Fordi  vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer, har vi tillært oss en måte å reagere og handle på. Vi programmere oss selv gjennom måten vi tenker på, føler og snakker til oss selv. Gjennom enkle NLP prosesser kan vi "omprogrammere" oss selv igjen til å bli mer av de vi ønsker selv å være.

Så hva kan NLP coaching hjelpe deg med ?

* endre uønskede vaner


* se positivt på fremtiden


* nå ditt mål eller din drøm


* bli mer motivert og kreativ


* finne riktig karriere retning


* personlig utvikling og vekst


* øke din selvtillit og selvinnsikt


* takle stress i hverdag og på jobb


* få kontakt med din underbevisshet


* bli kvitt gamle overbevisninger om deg selv


  * bli bevisst alle dine ressuser og iboende evner


     * fjerne uønsket adferd eller følesemessige utfordringer


For husk : Det er ikke hvor du begynner som er viktig, men hvor du bestemmer deg for å ende opp !!

Så hvordan forgår en slik coachingprosses ?


En coachingsprosses starter med at i løpet av den første samtalen som består av 90 min - finner vi ut av hva dine ønsker og behov innebærer.

Hva du konkret ønsker hjelp til og endring av...


Vi har NLP verktøyet som innholder kommunikasjonsmodeller, teknikker og spørreteknikker som hjelper deg til å oppnå ønsket/målet ditt.


Vi kan dele inn coachingen i flere område:


Livscoaching:

Her er vi innom all deler av livet. Det kan f.eks handle om utdanning, økonomi, paforhold, relasjoner, jobb og karriere.


Her jobber vi også med det store livsspørsmålet: Hva ønsker jeg ut av livet? Hvilken vei er bra for meg, slik at jeg kan oppnå den livsglede jeg drømmer om.. Hvordan skape seg det livet du fortjener å ha. Hvordan realisere mine drømmer..


Helsecoaching:

Her setter vi fokus på å få en bedre bevissthet  og oversikt over hva det er som gir meg bedre helse. Hvilke valg er gode ang helsen min, når jeg lytter innover i meg selv. Hvilke livskvaliteter er gode i livet mitt og hva er bra for meg?


Her jobber vi også med kommunikasjonsmodeller, teknikker og bevisstgjøring slik at du selv finner dine indre svar. Finner dine indre svar slik at den fysiske kroppen din skal oppnå best balanse.


Stresscoaching:

Hva trenger du i livet for å føle mere ro. Hvilken bevisstgjøring og hvilket fokus trenger du for å kjenne mere på roen og hvilke muligheter har du ?

Her jobber vi direkte med teknikker og hjelpeverktøy som du kan ta med deg hjem  og benytte deg, av slik at du har et konkret hjelpemiddel å hente frem hvis stresset trer inn.


Konfliktcoaching:

Her kommer vi inn som en tredje part, som hjelper de innvolverte til å se den andres side av saken. Hjelper til å finne en felles plattform slik at det kan bli en så stor enighet som mulig.


En coachingprossess går gjerne over en 3 måndersperiode med coaching hver 14 dag.


***********************************************************

 

 

Coaching pakke

 

-  vi tilbyr en coachingpakke med 4 konsultasjoner for 2.500,-

 

Nlp coaching er så effektiv så i løpet av en coachingpakke, skal det spesifikke målet du ønsket hjelp til være oppnådd.

 

 

 

***********************************************************

 

 

Priser for coaching timer:


NLP coaching, konsultasjonstime time 75 min                   kr.740,-

 

 

Så start reisen på ditt nye liv i dag ! Du er så varmt velkommen ♥

Alle våre coachere er opptatt av etikk og moral, og taushetsplikt er en selvfølge for oss her på Althéa Kurs & Behandling Senter.

                             

Sitat:

"Alt bør gjøres så enkelt som mulig,

           men ikke enklere"

                      Albert Einstein

Sitat:

"Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv"

                     George B. Shaw
Sitat:

"Du kan ikke stole på øynene dine når forestillings-evnen din er ute av fokus"

                          Mark Twain
Sitat:

Det vi får bevisstgjort, kan vi gøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss.

                    Gordon Johnsen
Sitat:

Mat hjernen din med store tanker, for du vil aldri nå høyerer en du tror du kan"

                 Benjamin Disraeli
Sitat:

"Den eneste begrensningen for vår realisering av morgendagen, er våre tvil om dagen i dag"

           Franklin D. Roosevelt
Sitat:

"Enten du tror det eller ikke tror det, har du rett"

                            Henry Ford
Sitat:

"En ting er verken bra eller dårlig, men tanken gjør den det"

            William Shakespeare
Sitat:

"Den beste måten å oppnå et lykkeligere liv på, er å trene hjernen din til en daglig praksis som svekker negative holdninger og styrker positive"

                            Dalai Lama
Sitat:

"Utrolige ting kan skje om begeistring blir brukt som drivkraft"

                          Kong Olav V
Sitat:

"Vi bør konsentrerer oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av vårt liv"

                          Mark Twain


For husk:

Når du har gått så langt at du ikke orker å gå et skritt lenger, har du gått akkurat halveis av hva du klarer !