Kurs Reiki I, II og III


          Reiki healing kurs - modulene I, II og III.


Oppstart av nytt Reikikurs - alle 3 moduler:

Oppstart høsten 2019 !

Du er så velkommen !


Vil du åpne opp for healingens universelle livsenergi ?


Vi ønsker å gi deg muligheten til å åpne for den fantastiske healingenergien som er tilgjenglig for oss alle.


Reiki påvirker både fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig. Energien er kraftfull og virker helhetlig. Den er objektiv og nøytral. Reiki er en ren healingmetode som ikke er berørt av individuell talent eller forventet formål.


Kort fortalt er dette noe av innholdet i modulene:


Reiki I:


Historien om Mikao Usui og reiki.

Den 1. innvielsen og aktivisering/åpning av healingkanalene.

Læren om chakraene.

Håndposisjoner for utøvelse av healingen på seg selv og andre.

Trening/øvelser på de andre kursdeltagerne av håndposisjonene.


Reiki II:

Fjernhealing

Den 2. innvielsen og forsterking av healingkanalene.

Læring av symboler.

En mer bevisst bruk av energien.

Øvelser på å lage affirmasjoner og å sende fjernhealing.


Reiki III:

Den 3. innvielsen - kronen på verket.

Læring av mestersymbolet.

Endring av grunnleggende livsmønster.

Veien tilbake til å finne sitt opprinnelige jeg.


Mellom hver modul vil det avholdes både oppfølging og tema kvelder. Dette for å hjelpe kursdeltagerens individuelle prossess, samt å utveksle erfaringer og opplevelser som kan/vil oppstå under kurset. Mye skjer mellom hver modul og det er her den personlige utviklingen skjer.


Våre kursdeltagere har beskrevet livet sitt som før og etter reikikurs. Det fordi kurset har hatt en så stor positiv innvirkning på livet deres, og

gitt de stor muligheter til å skape en ønsket forandring for seg selv etterpå.


Det trengs ingen forkunnskaper for å være med på disse kursene.


Så har du lyst til å være med på en energireise sammen med oss, er du hjertelig velkommen !!

Datoer for Reiki høst/vinter 2019 kommer senere :           

Reiki I helg:

 

lør.  27. august   kl 11.00 - 18.00

søn. 28. august   kl 12.00 - 18.00


Reiki I oppfølgingkveld  m/tilhørende tema

tors. 8. september  kl.18.00 - 21.30


Temakveld  

tirs. 27. september  kl 18.00 - 21.30


Reiki II helg:        

 lør. 22. oktober  kl 11.00 - 18.00

 søn.23. oktober  kl 12.00 - 18.00


Reki II oppfølgingskveld m/tilhørende tema  

tirs. 1. november  kl 18.00 - 21.30


Temakveld    

tors. 10. november kl 18.00 - 21.30


Reiki III helg   

lør.  19. november  kl 11.00 - 18.00

søn. 20. november  kl 12.00 - 18.00


Reiki III oppfølgingskveld m/ diplom    

tirs. 29. november kl. 18.00 - 21.30


Pris pr modul (helg)

inkl oppfølgingskveld + tema                                              2.500,-

Mikao Usui 

15.08.1865 - 09.03.1926

Han gjenoppdaget Reiki og åpnet første reikiskole i 1922.

Sitat:

" En sann mester er ikke den

som har flest studenter, men

den som skaper flest mestere "

                                Ukjent

Reikiprinsippene

Bare for i dag.....

* Vær ikke sint

* Vær ikke bekymret

* Vær takknemlig

* Arbeide hardt     

   (med deg selv)      

* Vær vennlig mot andre